ELIN PETRONELLA

Med glimten i ögat och nära till skratt arbetar jag fokuserat, noggrant och optimistiskt. Glädje och skratt får ta plats i designprocessen för att skapa större engagemang och djup. Hos både mig, dig som kund och slutkunden. Det skulle vara naivt att tro att känslorna kring designen inte avspeglas och går att hitta i sömmarna. De med falköga ser allt, även om alla inte gör det. 

Design är inte bara en viktig nyckel i presentrationen av en produkt eller tjänst utan en avgörande faktor till varför kunden ska välja dig framför någon annan. Varför är din produkt bättre? Varför ska jag som kund välja den? Dessa två frågor har större tyngd än många tror. Därför arbetar jag aktivt med strategin vid sidan av designen. De behöver vara sammansvetsade och dela värde.  

Genom akademiska studier, en kandidat examen, arbetserfarenhet och inre drivkraft för design arbetar jag med känsla och fakta för att utforma de bästa resultaten. Varje design val ska kunna motiveras och inte bara med orden "för att det är snyggt" utan det är viktigt att se designens kraft och påverkan. Riktigt bra design förändrar och förhöjer medan dålig design försvårar och skapar frustration.